LAINATURVA

Joskus kohdalle voi tulla ikäviä yllätyksiä kuten työttömyys, työkyvyttömyys, vakava sairaus tai pahimmillaan jopa kuolema. Valitettavan monilta puuttuu suoja näiden tilanteiden varalta. Tarjoamme lisäsuojaa asiakkaillemme Lainaturvalla.

TURVAA MAKSUKYKYSI IKÄVIEN ELÄMÄNTILANTEIDEN VARALTA

 

Sinulle, joka haluat suojata lainanmaksukykysi ja turvata perheesi tilanteen ikävien yllätysten varalta tarjoamme Lainaturvan.

Kuukausittainen vakuutusmaksu on 0,45% avoinna olevasta lainasaldostasi mutta vähintään 3 euroa. Esimerkki: Jos lainasaldosi on 2 000 euroa on Lainaturvan maksu ainoastaan 9 euroa kuukaudessa. Vakuutusmaksu veloitetaan joka kuukausi Credento-lainasi kuukausierän yhteydessä.

LAINATURVA 18-64 -VUOTIAILLE

 

  • Täysi työkyvyttömyys
  • Vastentahtoinen työttömyys

 

 

Vakuutuksen edellytykset

Sinulla on henkikirjoitus- ja asuinpaikka Suomessa, olet täyttänyt 18 mutta et 65 vuotta ja olet toistaiseksi jatkuvassa työsuhteessa viikoittaisen työajan ollessa vähintään 22 tuntia ja työsuhde on kestänyt vähintään 6 peräkkäistä kuukautta välittömästi ennen vakuutuksen ottamista tai olet yksityisyrittäjä joka kuuluu hyväksyttyyn työttömyyskassaan. Olet täysin terve ja täysin työkykyinen etkä ole tietoinen vakavasta sairaudesta tai vammasta tai odotettavissa olevasta lomautuksesta, työttömyydestä tai sairauslomasta.

LAINATURVA 65-75 -VUOTIAILLE

 

  • Kuolemantapaus tapaturman tai sairauden vuoksi
  • Sairaalahoito
  • Ryöstö

 

Vakuutuksen edellytykset

Olet 65-75 -vuotias (74 vuotta täyttänyt ei voi saada uutta vakuutussopimusta) sinulla on henkikirjoitus- ja asuinpaikka Suomessa. Olet täysin terve etkä ole tietoinen vakavasta vammasta tai sairaudesta.

Lainaturva vakuutus on voimassa kunnes täytät 75 vuotta ja sen sisältö ja vaatimukset  on räätälöity ikäsi mukaan. Mikäli Lainaturva vakuutuksenottaja on alle 65-vuotias, vaihtuu lainaturva automaattisesti vastaamaan oikean puoleista sisältöä (yllä) vakuutetun täyttäessä 65 vuotta. Yli 65-vuotiaalle vakuutuksenottajalle tulee voimaan oikean puoleinen sisältö välittömästi.

Saat itsellesi Lainaturvan ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme numerossa 0206 90681.

LISÄTIETOA LAINATURVASTA

LAINATURVA-VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ 18-64 -VUOTIAILLE

Täyden työkyvyttömyyden tai työttömyyden osalta vakuutus korvaa lainasopimuksen mukaisen kuukausittain maksettavan summan, jolle lainaturva on merkitty mutta kuitenkin enintään 1 500 euroa kuukaudessa. Korvausta maksetaan enintään 12 kuukautta. Lainaturva on henkilökohtainen ja voimassa kuukauden kerrallaan ja se uusiutuu automaattisesti kuukausittain kunnes vakuutettu irtisanoo sopimuksen. Vakuutusmaksu laskutetaan kuukausittain yhdessä lainasi kanssa.

 

LAINATURVA-VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ 65-75 -VUOTIAILLE

Yli 30 peräkkäisen päivän sairaalahoidon ja kuolemantapauksen osalta vakuutuksenantaja maksaa jäljellä olevan velan, enintään 6 000 euroa. Jos vakuutettu ryöstetään, vakuutetulle maksetaan korvausta 200 euroa vahinkotapausta ja vuotta kohden. Lainaturva on henkilökohtainen ja voimassa kuukauden kerrallaan ja se uusiutuu automaattisesti kuukausittain kunnes vakuutettu irtisanoo sopimuksen. Vakuutusmaksu laskutetaan kuukausittain yhdessä lainasi kanssa.

VAKUUTUSTURVAN OLENNAISET POIKKEUKSET

Vakuutusturvaan liittyy poikkeuksia, jotka löytyvät yksityiskohtaisesti vakuutusehdoista. Tärkeimmät poikkeukset ovat:

Vakuutus ei korvaa jos kyseessä on tapaturma tai sairaus, joka on vaatinut vakuutetun lääkärissä käyntiä tai johon hän on saanut hoitoa, on tapahtunut tai vakuutettu on sairastunut 12 kuukauden aikana välittömästi ennen vakuutuksen myöntämistä.

Vakuutus ei myöskään korvaa jos kyseessä on psyykkinen sairaus, psyykkiset tai hermoihin liittyvät vaivat, noidannuoli tai muu selkävaiva.

Vakuutus ei korvaa jos kyseessä on irtisanominen tai ilmoitus irtisanomisesta, joka on ollut tai jonka olisi pitänyt olla vakuutetun tiedossa kun vakuutus myönnettiin, ilmoitus irtisanomisesta tai työttömyys vakuutuksen voimassaolon ensimmäisten 90 päivän aikana, vapaaehtoinen työttömyys tai työttömyys, joka johtuu työsuhteen luonnollisesta päättymisestä tai työsuhteen määräaikaisuudesta.

Vakuutus ei korvaa kuolemantapausta joka johtuu itsemurhasta tai jonka on aiheuttanut narkoottisten aineiden, alkoholin tai lääkkeiden väärinkäyttö. Vakuutus ei korvaa jos kuolemantapaukseen on johtanut sairaus tai vamma, joka on ollut tai jonka olisi pitänyt olla tiedossa vakuutuksen ottamista edeltäneenä 12 (kahtenatoista) kuukautena.  Karenssi - Jos vakuutettu on hyväksymisajan jälkeen täysin työkyvytön tai jää vastentahtoisesti työttömäksi yli 30 peräkkäisen päivän (karenssiaika) ajaksi, korvausta maksetaan ensimmäisestä päivästä alkaen. Korvauksena maksetaan 1/30 vakuutusmäärästä jokaiselta päivältä, jona vakuutettu on vastentahtoisesti täysin työtön tai jona työkyvyttömyys on täydellistä. Korvausta maksetaan enintään 365 päivää. Sairaalahoidon osalta sairaalahoidon pitää kestää yli 30 päivää (karenssiaika) ennen kuin korvausta voidaan vaatia.

Lainaturva 18-64-vuotiaille

Täyden työkyvyttömyyden tai työttömyyden osalta vakuutus korvaa lainasopimuksen mukaisen kuukausittain maksettavan summan, jolle lainaturva on merkitty mutta kuitenkin enintään 1 500 euroa kuukaudessa. Korvausta maksetaan enintään 12 kuukautta.

Lainaturva on henkilökohtainen ja voimassa kuukauden kerrallaan ja se uusiutuu automaattisesti kuukausittain kunnes vakuutettu irtisanoo sopimuksen. Vakuutusturvaan liittyy poikkeuksia, jotka löytyvät yksityiskohtaisesti vakuutusehdoista. Tärkeimmät poikkeukset ovat: Vakuutus ei korvaa jos kyseessä on tapaturma tai sairaus, joka on vaatinut vakuutetun lääkärissä käyntiä tai johon hän on saanut hoitoa, on tapahtunut tai vakuutettu on sairastunut 12 kuukauden aikana välittömästi ennen vakuutuksen myöntämistä. Vakuutus ei myöskään korvaa jos kyseessä on psyykkinen sairaus, psyykkiset tai hermoihin liittyvät vaivat, noidannuoli tai muu selkävaiva. 

Vakuutus ei korvaa jos kyseessä on irtisanominen tai ilmoitus irtisanomisesta, joka on ollut tai jonka olisi pitänyt olla vakuutetun tiedossa kun vakuutus myönnettiin, ilmoitus irtisanomisesta tai työttömyys vakuutuksen voimassaolon ensimmäisten 90 päivän aikana, vapaaehtoinen työttömyys tai työttömyys, joka johtuu työsuhteen luonnollisesta päättymisestä tai työsuhteen määräaikaisuudesta.

 

Lainaturva 65-75-vuotiaille

Yli 30 peräkkäisen päivän sairaalahoidon (karenssiaika) ja kuolemantapauksen osalta vakuutuksenantaja maksaa jäljellä olevan velan, enintään 6 000 euroa. Jos vakuutettu ryöstetään, vakuutetulle maksetaan korvausta 200 euroa vahinkotapausta ja vuotta kohden.

Lainaturva on henkilökohtainen ja voimassa kuukauden kerrallaan ja se uusiutuu automaattisesti kuukausittain kunnes vakuutettu irtisanoo sopimuksen. Vakuutusturvaan liittyy poikkeuksia, jotka löytyvät yksityiskohtaisesti vakuutusehdoista. Tärkeimmät poikkeukset ovat: Vakuutus ei korvaa jos kyseessä on tapaturma tai sairaus, joka on vaatinut vakuutetun lääkärissä käyntiä tai johon hän on saanut hoitoa, on tapahtunut tai vakuutettu on sairastunut 12 kuukauden aikana välittömästi ennen vakuutuksen myöntämistä.

Vakuutus ei myöskään korvaa jos kyseessä on psyykkinen sairaus, psyykkiset tai hermoihin liittyvät vaivat, noidannuoli tai muu selkävaiva. Vakuutus ei korvaa kuolemantapausta joka johtuu itsemurhasta tai jonka on aiheuttanut narkoottisten aineiden, alkoholin tai lääkkeiden väärinkäyttö. Vakuutus ei korvaa jos kuolemantapaukseen on johtanut sairaus tai vamma, joka on ollut tai jonka olisi pitänyt olla tiedossa vakuutuksen ottamista edeltäneenä 12 (kahtenatoista) kuukautena.

Vakuutuksenottajalla on oikeus peruuttaa vakuutus 14 päivän kuluessa vakuutussopimuksen solmimisesta ilman kuluja.

TF Bank AB on Ruotsin yhtiövirastoon (Bolagsverket) rekisteröity vakuutuksenvälittäjä,
jolla on tarvittavat vastuuvakuutukset.
 Valvova viranomainen on Ruotsin rahoitustarkastus (Finansinspektionen).

TF Bankilla on oikeus provisioon tämän vakuutuksen välittämisestä. Keskimääräinen välitysprovisio on noin 55 prosenttia vakuutusmaksun kokonaismäärästä.  Keskimääräinen
välitysprovisiotaso perustuu kuukausittaiseen vakuutusmaksuun, välitettyjen vakuutusten määrään ja vakuutuskorvausten määrään. 
 TF Bankin kulut vakuutusten välittämisestä on huomioitu yllä esitetyssä keskimääräisessä välitysprovisiossa.  

Jos olet tyytymätön palveluumme vakuutuksenvälittäjänä voit ottaa yhteyttä kirjallisesti reklamaatiovastaavaan tilanteen selvittämiseksi. TF Bank AB/Reklamaatiovastaava, PL 5600, 00002 Helsinki tai sähköpostitse: info@tfbank.fi tai vaihtoehtoisesti faxilla 0800-411144. 

Vakuutuksenantaja on Lloyd´s underwriters, jota edustaa Nordeuropa Försäkring AB, Box 56044, SE-102 17 Stockholm.

Valvonta- Vakuutuksenantajan toimintaa valvoo Englannin vakuutusvalvontaviranomainen FSA sekä lisäksi Ruotsissa Finansinspektionen.

Lainaturvan vakuutusehdot kokonaisuudessaan löydät alta.

 

VAKUUTUSEHDOT (PDF)

Ilmoitus vahingosta on tehtävä mahdollisimman pian mutta kuitenkin viimeistään 180 päivän kuluessa vahingosta Broadspire, by Crawford & Company.

 

Broadspire, by Crawford & Company

Rantatie Business Park

Hermannin rantatie 8

00580 Helsinki

Puhelin: +358 9 25 13 75 30

 

Vakuutuksenantajan päätökseen tyytymätön voi saada tapauksen uudelleenkäsittelyyn lähettämällä vakuutuksenantajalle kirjallisen selvityksen tapauksesta ja pyytää tapauksen uudelleenkäsittelyä. Lähetä pyyntösi kirjallisesti TF Bankin Reklamaatiovastaavalle: TF Bank AB/Reklamaatiovastaava, PL 5600, 00002 Helsinki tai sähköpostitse: info@tfbank.fi tai vaihtoehtoisesti faxilla 0800-411144.   

 

Vakuutukseen tyytymätön asiakas voi ottaa yhteyttä myös Lloyd'sin valitusvastaavaan (tiedot alla)  

Valitusvastaava Lloyd´s Ruotsi:

Erik Börjesson (Generalrepresentant för Lloyd's)
Sveavägen 20, 6 tr
111 57 Stockholm

Puh. +46- 8-545 255 40
Fax  +46- 8-545 255 42
Sposti: erik.borjesson@lloyds.com

 

Tyytymätön asiakas voi ottaa myös yhteyttä seuraaviin tahoihin: Kuluttajariitalautakunta, Vakuutuslautakunta tai Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (osoitteet ja puhelinnumerot löytyvät netistä ja puhelinluettelosta)  sekä yleinen tuomioistuin (ota yhteyttä lähimpään käräjäoikeuteen). Yllä kerrotusta huolimatta asiakkaalla on aina oikeus yleisen tuomioistuimen suorittamaan riita-asian tarkastamiseen. 

Kuluttajariitalautakunta (KRIL)